93 408 76 25   ♦   620 48 41 73 info@petit-aloma.com

PRIMERS DIES A LA LLAR!
Us volem deixar algunes imatges de moments entranyables d’aquests primers dies.
Veieu que quan diem que no ploren és veritat? Magrat que tenim estones de tot.

This slideshow requires JavaScript.