La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Servei de Salut

Aquest servei engloba un ampli ventall de possibilitats, tals com:

  • Pediatre presencial un dia a la setmana. Un cop a la setmana, el Centre posa a
  • disposició d’aquelles famílies que ho necessitin, l’atenció del pediatre, el qual
    visitarà als vostres fills/filles.

Només caldrà que ho notifiqueu a secretaria a les 9 h., omplint la butlleta que us podeu
descarregar.

  • Revisions mèdiques. : 4t. Primària i 1r. d’ESO.
  • Optometries. P5 i 3r. de Primària.
  • Consulta amb l’Hospital de Nens de Barcelona via on-line: d’una forma fàcil i ràpida, qualsevol membre de la comunitat educativa podrà disposar de la possibilitat de realitzar qualsevol consulta pediàtrica o mèdica a l’Equip Mèdic del Servei d’urgències de l’Hospital de Nens de Barcelona.
  • Revisions bucodentals. Programa de Salut Pública: 1r. de primària.
  • Programa de vacunacions amb Salut Pública.

SERVEI DE PEDIATRIA

DRA. KATHERINE M. ROJAS ARNEZ

N. COL. 60082

ATENCIÓ AL CANVI DE DIA DE VISITA MÈDICA PELS ALUMNES

MISSATGE DE LA DRA. GEMMA TALLÓ, PEDIATRA