Servei de Salut

El nostre centre està preparat per evitar possibles contagis de la COVID-19. El professorat ha realitzat formació sobre prevenció i el centre duu a terme totes les mesures higièniques que marca la normativa del Departament de Sanitat en base al PRO CICAT.

Aquest servei engloba un ampli ventall de possibilitats, tals com:

  • Pediatre presencial un dia a la setmana. Un cop a la setmana, el Centre posa a
  • disposició d’aquelles famílies que ho necessitin, l’atenció del pediatre, el qual
    visitarà als vostres fills/filles.

Només caldrà que ho notifiqueu a secretaria a les 9 h., omplint la butlleta que us podeu
descarregar.

  • Revisions mèdiques. : 4t. Primària i 1r. d’ESO.
  • Optometries. P5 i 3r. de Primària.
  • Consulta amb l’Hospital de Nens de Barcelona via on-line: d’una forma fàcil i ràpida, qualsevol membre de la comunitat educativa podrà disposar de la possibilitat de realitzar qualsevol consulta pediàtrica o mèdica a l’Equip Mèdic del Servei d’urgències de l’Hospital de Nens de Barcelona.
  • Revisions bucodentals. Programa de Salut Pública: 1r. de primària.
  • Programa de vacunacions amb Salut Pública.

SERVEI DE PEDIATRIA

DRA. KATHERINE M. ROJAS ARNEZ

N. COL. 60082

ATENCIÓ AL CANVI DE DIA DE VISITA MÈDICA PELS ALUMNES

MISSATGE DE LA DRA. GEMMA TALLÓ, PEDIATRA