La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Qui som

50 anys creixent junts

PETIT ALOMA és una escola infantil amb llarga experiència, ja que es troba al món de l´educació des de l’any 1969, és la “germana petita” dels centres ESCOLA ALOMA (ed. Infantil, primària i secundària) i SANTAPAU-PIFMA   (Batxillerat, Cicles Formatius)

El nostre centre basa la seva línea de treball en la formació global del nen-a, en la seva capacitat  d’aprendre a partir de la manipulació, l’experimentació, l’exploració i els sentiments.

Oferint la tranquill.litat que busqueu el temps que no podeu estar amb el vostre fill-a, acompanyant-lo en el seu desenvolupament personal, amb un clima i tracte familiar. Perquè,  el que més estimem en el món són els fills-filles.

 

  Escola Infantil Plurilingüe

A Petit Aloma entenem la necessitat de ser una escola on l’aprenentatge es desenvolupa en tres llengües: català, castellà i anglès. En una societat cada cop més exigent, complexa i canviant en el domini de diverses llegües i el seu ús, sabem que com més aviat els infants es familiaritzen amb l’idioma, el seu aprenentatge serà molt més ràpid i natural.

Les mestres i els mestres d’infantil duen a terme les activitats diàries , combinant les tres llengües amb naturalitat, donant una importància cabdal a la llengua anglesa com a llengua estrangera. Aquesta tècnica permet crear una immersió primerenca i gradual en cadascuna de les llengües esmentades.

El multilingüisme es presenta avui com una de les grans fites dels sistemes educatius europeus.

Molt abans de saber parlar, els nadons són sensibles a les entonacions pròpies de cada llengua. Des del moment en que neixen, els infants estan genèticament preparats per aprendre a parlar més d’una llengua. El seu cervell és molt absorbent i la seva oïda està molt desenvolupada.

Els infants fins als tres o quatre anys, tenen la capacitat de créixer i conviure escoltant diferents idiomes. Fins als 8 anys, els nens i les nenes tenen una gran facilitat per aprendre i tot ho assimilen de forma intuïtiva i sense gaire esforç.

Per tot l’exposat, entenem que la llengua anglesa s’ha convertit en quelcom imprescindible.