La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Metodologia

Si vols resultats differens, no facit cada dia el mateix.- A. Einstein

El joc és la base del nostre treball. Les aules s’organitzen per espais lúdics i d’aprenentatge. Oferim als nostres nens-nenes l’oportunitat de descobrir, explorar , investigar, comunicar i intercanviar. (Tot el material, tant lúdic com pedagògic, compleix la normativa vigent de seguretat i qualitat)

L’educador-a transmet amor i felicitat, mai els falta recolçament, estímul, tendresa, comprensió i reforç de les educadores.

PETIT ALOMA creu que sense la seguretat que proporciona un vincle afectiu adient, l’ensenyament és impossible.

  • L’entorn en el que es mou el nen/a és confortable i segur per tal d’afavorir el procés d’aprenentatge.
  • La nostra forma d’educar implica un treball comú amb  la família, la relació s’esdevé bàsica en el nostre treball.
  • La nostra educació respecta la individualitat de cada persona, els principis ètics de solidaritat, justícia, honestitat, sinceritat i respecte. I fomenta hàbits, partint de les pròpies experiències.

Ens comprometem a transmetre als nens i nenes els valors i hàbits necessaris i ensenyar-los un mitjà de vida que els permeti conviure , acceptar-se a sí mateixos i saber gaudir de l’amistat, l’amor, el coneixement, la salut, l’art, la música, la natura, així com conèixer les nostres tradicions i el folklore popular.