La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Serveis i recursos

 • Estimulació auditiva i musical en viu.
 • Animació lectora. Contacontes setmanal.
 • Aula de psicomotricitat i activitats sensorials.
 • Gabinet psicopedagògic.
 • Assessorament psicològic.
 • Gabinet logopèdic.
 • Escola de mares i pares– Conferències i tallers.
 • Entrevistes individuals I grupals de mares i pares.
 • Pissarra digital I mitjans audiovisuals.
 • Cuina pròpia, menú amb adaptacions culinàries a les últimes directrius marcades per salut comunitària.
 • Pediatra. Que assessora en temes de salut i visita a l’alumnat.
 • Infermera: Amb dues hores d’atenció setmanal.

 

 

Animació lectora

Contacontes setmanal

Estimulació musical

Oïde, ritme, veu, creativitat, sensibilitat

Psicomotricitat

Desenvolupament psicomotor-aula d’activitats sensorials.

Ús de les TIC

Utilitzem les TIC com a eina habitual de suport a l’aula, per treballar les
diferents competències.

Gabinet psicopedagògic i assessorament psicològic

L’escola disposa de professionals que fan observació en grup i individualitzada, per tal de detectar als nens i nenes que necessiten ser derivats a equips especialitzats i/o de suport.

Escola de pares

Conferències, tallers i activitats dirigides als pares i mares del Centre, tant
de temes educatius com per compartir espais i “fer escola”. 

Entrevistes individuals

És recomenable fer una entrevista trimestral, tot i que dependrà de cada nen o nena. El/la educador/a pot informar dels progresos i les dificultats de cada nen/a a partir de l’observació contínua, en un ambient familiar i agradable.

Cuina pròpia

Menús elaborats a partir de les directrius de Salut alimentària, tenint en compte les edats, al·lèrgies i altres qüestions de caire personal.

Clic aquí