La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Equip docent

  • Mestres-tutors: responsables del grup i interlocutors amb la família.
  • Mestres de reforç i auxiliars.
  • Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda
  • Assessors i especialistes en temes de 1ª infància.