93 408 76 25   ♦   620 48 41 73 info@petit-aloma.com

Equip docent

  • Mestres-tutors: responsables del grup i interlocutors amb la família.
  • Mestres de reforç i auxiliars.
  • Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda
  • Assessors i especialistes en temes de 1ª infància.