La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Com ho fem

Per aconseguir aprenentatges significatius partim d’una pedagogia activa, interactiva i integradora, seleccionant i triant en funció dels nostres principisels continguts de cada etapa evolutiva.

  • La llengua vehicular és el català, que juntament amb el castellà s’esdevenen les llengües maternes.
  • L’anglès s’introdueix a través del joc, la música I les activitats quotidianes, és el que es coneix com a mètode d’immersió.
  • Espais lúdics de treball.
  • Tallers multisensorials.
  • Música en viu: concerts setmanals.
  • Sortides extraescolars.
  • Experiències compartides amb d’altres professionals I alumnat de les nostres escoles.
  • Pissarres interactives– mitjans audiovisuals com a font d’ensenyament/aprenentatge.
  • Formació contínua dels professionals.