93 408 76 25   ♦   620 48 41 73 info@petit-aloma.com

Línia educativa

  • Estimular el desenvolupament integral dels nens i nenes.
  •  Preparar-los per a la vida, que tinguin conciència de les seves capacitats sensorio-motores i de la seva creativitat. Que desenvolupin totes les possibilitats d’expressió, comunicació i aprenentatge intel.lectual.
  •  Afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i ordre, per poder estructurar el pensament.
  •  Adaptar-se a les capacitats i necessitats de cada alumne/a.
  •  Que cada alumne/a disposi del seu temps i el seu moment.  És necessari evitar les  pressions, presses i comparacions.
  •  Que l’aprenentatge sigui agradable per als nostres alumnes i que tinguin ganes d’avançar cada cop una mica més,
  •  Fomentant l’autoconeixement general a través del desenvolupament de l’educació emocional, afavorim la participació i l’autonomia de l’alumne en la millora de la convivència a l’aula.