Els infants amb aquestes propostes van descobrint les seves capacitats, van adquirint destresa motriu i seguretat emocional.
Cada sessió està plena de sorpreses per a ells amb diferents materials.
El plaer de jugar,de relacionar-se a partir del moviment, ajuda a l’infant al seu procés de desenvolupament i en la creació de la seva identitat.

This slideshow requires JavaScript.