GRAMOTRICITAT.

Treballar la grafomotricitat té com a objectiu completar i potenciar el desenvolupament psicomotor, per tal de que el nen-a adquireixi les habilitats necessàries per poder expressar-se a través de signes escrits. La treballem mitjançant activitats que permetin un major domini de la mà, canell i dits.
Posem a l’abast dels infants diferents activitats sobre el traç: pintar, enganxar gomets o fer traç vertical, són algunes de les activitats que veureu avui.

This slideshow requires JavaScript.