A poc a poc anem coneixent totes les peces dels escacs mitjançant jocs grupals i comencem a jugar a sobre d’un tauler.
Una oportunitat per millorar la concentració, la creativitat, la memòria i el raonament lògic-matemàtic.
Amb la finalitat de desenvolupar el pensament crític i cultivar valors i habilitats socials.

“No podemos enseñar nada a nadie.
Tan sólo podemos ayudar a que lo descubran por si mismos”
(Galileo Galilei, 1564-1642)

This slideshow requires JavaScript.