La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ANEM A L’AULA DE PSICOMOTRICITAT!

Les sessions de psicomotricitat permeten a l’infant poder viure el plaer del moviment, de crear, de relacionar-se i de pensar, amb la seguretat física i afectiva que li és necessària. A nosaltres com a equip educatiu, ens ajuda a comprendre als infants en la seva globalitat, a partir de la seva manera de manifestar-se i relacionar-se amb el món que els envolta i que anomenem expressivitat motriu. A través de l’observació d’aquesta expressivitat, obtenim una informació molt valuosa per acompanyar als infants en el seu desenvolupament i ajustar les nostres intervencions a les necessitats individuals i col·lectives.
En les sessions de psicomotricitat els nens i les nenes prenen consciència del propi cos, de les relacions i les emocions, gràcies a la resposta que li dona l’adult. Entren en joc els sentits i les percepcions. A més del moviment i la comunicació, també es produeix un diàleg tònic entre l’infant i la psicomotricista i es facilita la descoberta de l’espai, dels objectes, del temps i la socialització.
En aquestes imatges podreu observar a l’alumnat de P1 en les dues parts de la sessió: el circuit i les exigències que proposa la mestra i l’exploració lliure de l’espai per part del nen-nena.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.