SESSIONS PSICOMOTRIUS.
A la nostra llar, tot l’equip ens vam plantejar fer sessions de psicomotricitat valorant el treball corporal de l’infant a partir del seu joc lliure i espontani.
Hem impulsat sessions amb la pràctica psicomotriu de Bernard Aucouturier per obtenir un desenvolupament integral de cada infant en aquesta etapa primerenca.
Dins la sala de psico disposem de materials específics pensats per facilitar l’expressivitat motriu de l’infant, és a dir, mirall, espatlleres, material tou i dur (coixins, matalassos, blocs d’escuma, pilotes, teles, cèrcols, etc…) i jocs de precisió.

This slideshow requires JavaScript.