MOTRICITAT FINA A MATERNAL.

Ja sabeu que la psicomotricitat fina fa referència a petits moviments que es poden fer amb els dits, com ara agafar, punxar, fer moviments de pinça amb els dits, apretar…
Però per què és important treballar-la des dels primers mesos? És important per poder adquirir i millorar la capacitat per produir moviments petits i precisos tot potenciant la coordinació oculo-manual. I és el que veureu en aquestes imatges: jocs i activitats per potenciar la motricitat fina.

This slideshow requires JavaScript.