93 408 76 25   ♦   620 48 41 73 info@petit-aloma.com
La motricitat fina és una part essencial del desenvolupament dels infants, implica una coordinació óculo-manual i concentració. A poc a poc el seu domini serà fonamental per a la adquisició de determinades habilitats i aprenentatges posteriors com la escriptura.

This slideshow requires JavaScript.