La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BON DIA!!
En arribar a la classe, tots els nens i nenes donen el bon dia. També passen llista per saber qui no ha anat a la classe i repeteixen els noms. En la mateixa activitat es pregunta com es troben, quin temps fa i s’explica què farem a continuació.
Les rutines diàries són bàsiques per estructurar el cervell del nen-a, així que cada fia repetirem l’activitat en arribar.