La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Organització general del curs 2020-2021

Calendari escolar


Inici de curs: Dimarts, 1 de setembre de 2020

Finalització curs: Dimecres, 28 de juliol de 2021, a les 15 h.

DIES FESTIUS I PERÍODES VACACIONALS.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

 • 7 de desembre de 2020.
 • 15 de febrer de 2021.
 • 21 de maig de 2021.
 • 25 de juny de 2021.

PERÍODES VACACIONALS:

Nadal: el centre tindrà classe lectiva, els dies 21, 22, 23 , 28, 29 i 30 de desembre de 2020 i del 4
i 5 de gener de 2021. Exceptuant aquests dies, l’escola romandrà tancada.
Setmana Santa: La llar romandrà oberta els dies 29, 30 i 31 de març.

 

Horari escolar


 • Acollida matinal de 07 a 09 h. El grup mínim d’alumnes per fer el servei és de 4 nens-nenes.
 • Horari general: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
 • Permanència de tarda: de 17 a 19 h. El grup mínim d’alumnes per a dur a terme aquest servei  serà de 4 nenes-nens. I als períodes vacacionals de Nadal, setmana Santa i Juliol es tancarà a les 17h.
 • Les hores de permanència s’han de notificar a secretaria emplenant el justificant pertinent, en cas de ser fixes.
 • Menjador, també s’ha d’emplenar i entregar la butlleta de servei de menjador a la secretaria. La trobareu a la nostra pàgina web, en el següent link https://petitaloma.com/documentacio/. Els menjars esporàdics s’han de comunicar a l’agenda digital que explicarem en un altre apartat. El servei comença el dia 1 de setembre, però ens haureu de confirmar qui necessitarà fer-ne ús abans del dia 28 d’agost per mitjà de la complimentació del Google Formulari, que rebreu properament.
  Caldrà indicar al·lèrgies i/o intoleràncies. L’alumnat de P.1 menjarà tot triturat fins l’octubre, exceptuant els casos decidits a Direcció. Tots els menús els teniu penjats a la pàgina web www.elgustodecrecer.com, on haureu de donar-vos d’alta com a família. El preu del menjador es manté en 145€, que inclou el berenar per a tots els-les alumnes de jornada completa. Cada dia que el nen-a no assisteixi al menjador i ho hagueu comunicat a l’escola, es farà un abonament de 3€

Qualsevol encàrrec ho hauran de notificar per mitjà de l’aplicació (agenda electrònica) o per telèfon (93 408 76 25 ó 620484173)

 

Nova eina digital de comunicació amb les famílies


El curs vinent, hem introduït una novetat per a la comunicació diària entre les famílies i l’escola: L’AGENDA DIGITAL.
Atès la situació que estem vivint, hem cregut necessari innovar-nos i incorporar una agenda digital, la qual permetrà la reducció de l’ús del paper i ajudarà a dur a terme les mesures sanitàries adequades en aquest moment.
S’informarà del funcionament de la mateixa a la reunió de pares

Vestuari del centre


Els nens i nenes de P1 i P2 vindran vestits diàriament amb el xandall de la llar i portaran la bata que es posarà per realitzar activitats manipulatives i pel servei de menjador. Entregarem la bata diàriament per tal que la puguin rentar i portar-la neta pel dia següent. A més, cal portar la motxilla i els pitets de la llar si es queden a dinar o són de P0. La màrfega per dormir es deixarà els dilluns i es retornarà els divendres o quan estigui bruta. Les vambes han de ser, obligatòriament, de velcro.
És necessari que tota la roba del centre i les sabates, així com les peces que es treuen (jaquetes, abrics…) vagi marcada amb el nom i cognom, no només les inicials.

 

Compra de vestuari i Caixa d’activitats


El vestuari es podrà adquirir el dia 28 d’agost en horari de 10 a 12’30h i 15’30 a 17h, a l’edifici de l’ESO (Cal emplenar la fitxa de petició, que trobareu fent clic aquí  i portar-la el dia de la compra.)

Pel que fa a la Caixa d’activitats, es podrà adquirir el dia 31 d’agost a l’edifici de l’ESO.
El mateix dia, 10 a 13h i de 15 a 16h , aprofitareu per tenir contacte directe amb la tutora i li entregareu la bossa de canvi que contindrà : una muda completa, bolquers, crema, got d’aigua o biberó, farinetes i llet, pels lactants…

La Caixa d’activitats la podreu portar entre els dies 9 i 10 de setembre.
Caldrà portar una bossa de casa ja que no entreguem bosses de plàstic com a mesura sostenible.

 

Reunió general


Per tal de poder avançar diferents informacions de l’organització del curs 20-21, realitzarem una reunió 2 de setembre, a les 18 h. Cal confirmar l’assistència enviant un mail abans del 31 d’agost de 2020, tot indicant el nom de l’alumne-a i el curs. Caldrà tenir en compte que només podrà assistir un progenitor i que no podran assistir els menors.

 

Servei d’assistència pediàtrica / Gabinet psicopedagògic


A partir del mes d’octubre i fins els mes de juny, es reprèn el servei d´assistència mèdica continuada, que consisteix en:
– Visita setmanal del/la pediatra del centre que desenvolupa una tasca assistencial. Els pares interessats a fer consultes haureu d´emplenar el full de sol·licitud de visita que trobareu penjat a l’àrea de “Documents” de la web i fent clic aquí

– Assessorament sobre temes generals i específics relacionats amb la salut del nostre alumnat.

– Servei d’orientació: Anirà a càrrec de la psicopedagoga, Alba Ibáñez, que durà a terme l’observació del nens-nenes, si cal, a indicació de les educadores, personal de direcció o per petició de les famílies.

 

Mètode d’Anglès propi


D’acord amb el Projecte Educatiu de l’Escola tots els continguts es treballaran en les tres llengües vehiculars: català, castellà i anglès.

Partint d’un material propi, English with Alomie,  creat per les coordinadores de llengua estrangera del centre treballarem la llengua anglesa diàriament.

 

Música


Tots els dimarts ens visitarà Pere Salicrú, mestre de música, que farà petits concerts i actuacions en viu des de P.0. Podeu consultar la seva web i descarregar les seves cançons al següent enllaç:

www.peresalicru.com

www.piquemdemans.com

 

Aspectes importants a recordar


 • L´horari de l´alumne-a no pot ser modificat si no s´ha avisat prèviament.
 • Recordin que no es lliurarà cap nen a cap persona sense l’autorització pertinent. Si les persones habituals no poden venir a buscar-los, cal indicar a l’agenda, amb nom, cognom i DNI, qui vindrà.
 • Quan un infant arriba a l´escola amb una malaltia transmissible exposa els altres a perill de contagi, per tant no podrà assistir quan estigui malalt-a. A tenir en compte aquestes simptomatologies: febre, processos diarreics aguts o infecciosos, estomatitis, erupcions i altres alteracions de la pell, conjuntivitis infeccioses, vòmits i presència de polls. Podrà reincorporar-se a la vida escolar quan el pediatra ho indiqui. I sempre que es comuniqui a la família o responsable que el nen-a es troba malament s´haurà de passar a recollir en un
  màxim de temps d’una hora, tant pel seu bé com pel de la resta d´alumnat.
 • No es donarà cap medicament sense autorització de medicació corresponent de l’agenda, que haurà d’estar degudament emplenada i amb totes les dades. I només es donarà medicació a l’alumnat amb horari fins les 15h o les 17h.
 • Si voleu que, en cas de necessitat, s´utilitzi un antitèrmic haureu d´emplenar un justificant permanent, que teniu a la web i haureu de portar a la mestra el dia de l’entrevista.
 • Els esmorzars dels nens de permanència (7-9h) es donaran fins les 8´30h, sempre i quan sigui esmorzar del centre (suplement d’esmorzar).
 • No es donarà cap biberó o farinetes en P.0 coincidint amb hores d’entrada i/o sortides, és fonamental que el ritme alimentari sigui l’adequat.
 • Al voltant de les 10h, els nens-nenes de P.1 i P.2 fan un petit desdejuni, ha de ser lleuger i no es permetrà la combinació de menjars hipercalòrics o amb excés de greix (pastes industrials, suc, batut…)Hem de pensar en la necessitat de controlar la ingesta d’aliments saludables als nostres infants. En cas d’observar aliments no adequats a l’edat es retornaran a casa (entre d’altres talls de fuet). En cas de posar fruita, ha de ser tallada. No es pot fer ús de recipients de vidre.
 • Durant el període de migdia, de 13-15h no s´atendran les trucades de les famílies ni s’obrirà la porta.
 • Portar joguines de casa queda prohibit. Si les portéssiu us les hauríeu de dur. I en cas de posar alguna a la motxilla, l’escola no es farà responsable de la seva pèrdua o deteriorament.
 • El primer dia de classe no acceptarem material d’aula, que s’ha d’entregar el dia 31 d’agost, en conseqüència, si no podeu fer aquesta gestió, haureu d’encomanar la tasca a algú, si no s’haurà d’entregar tot a la secretaria el dia 1 de setembre. 
 • Totes les jaquetes i abrics han de portar una cinta (de 10-12cm) amb el nom i cognom, per tal de poder penjar-les i identificar-les.

 

Resum de les mesures especials Covid-19


L’escola Petit Aloma posa a l’abast de l’alumnat els mecanismes necessaris per a gestionar la COVID19, mesures que podeu consultar al pla de centre, però sou les famílies amb la vostra responsabilitat les que podeu frenar aquesta pandèmia amb un comportament de solidaritat social. Totes les directrius que trobareu a continuació estan basades en les disposicions per part de l’Administració sanitària i educativa, les quals poden canviar depenent de la situació sanitària. Els que ja ens coneixeu, veureu que són molt diferents a les que hem seguit fins ara, però necessàries en aquests moments per a la seguretat dels infants i dels adults.

Hem hagut d’establir grups estables, ja que el distanciament físic pot ser gaire bé impossible en infants de la franja d’edat que engloba la llar d’infants.

A les aules no tindrem joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Realitzarem el procés de desinfecció de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material.

Pel que fa als xumets i biberons, aquests s’hauran de guardar dins d’estoigs individuals i en cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

Sempre que s’accedeixi al centre o a les seves immediacions, serà obligatori l’ús de mascareta homologada.

Sempre que sigui possible, eviteu que els vostres fills i filles es reuneixin amb grups diferents al seu, (parcs, festes infantils, etc…)

Abans d’acudir al centre és recomanable prendre la temperatura als infants, així com observar el seu estat físic.
Si un/a alumne/a es troba malament es trucarà immediatament a casa perquè el vinguin a buscar. Haurà de romandre 24 hores a casa per valorar la seva evolució. En cas que l’infant presenti símptomes propis de la Covid-19 es trucarà al servei 061, i així també ho hauran de fer les famílies.

Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari d’entrades i sortides marcat en aquest document.

Les famílies i l’alumnat no es podran quedar al voltant del centre ni abans de la entrada ni després de la sortida per garantir les mesures de seguretat sanitàries i de distanciament social. L’escola treballa per garantir la seguretat a l’interior i les famílies han de procurar fer-ho a l’exterior, ja que és una responsabilitat comuna.

Només serà possible un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir i haureu d’intentar que sempre sigui la mateixa persona.

L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides.

En l’horari d’entrada i de sortida cap família podrà accedir al centre, per qualsevol gestió al centre s’haurà de demanar cita prèvia.

És obligatori demanar CITA PRÈVIA per poder fer qualsevol gestió administrativa al centre. No es podrà accedir al centre per a comunicacions del dia a dia, caldrà enviar un correu electrònic al centre abans de les 10h.

Recordeu que tot l’alumnat haurà de presentar el carnet de vacunació actualitzat.

Tot l’alumnat del centre, cal que entregui de manera obligatòria el document “declaració responsable de la Covid-19” signat abans d’iniciar el curs. Teniu el document aquí

 

Protocol d’entrades i sortides


Per tal de poder garantir les mesures de prevenció necessàries, marcades pel Departament de Salut i d’Ensenyament, cal seguir un horari d’entrades i sortides diferenciades. Es prega la màxima puntualitat en l’horari exposat.
En el moment d’entrar, els alumnes es netejaran la sola de les sabates en una catifa que contindrà una dissolució d’aigua i lleixiu, segons el percentatge marcat pel Dep. de Salut. Tanmateix se’ls aplicarà gel hidroalcohòlic. No caldrà prendre la temperatura, ja que ho haureu fet vosaltres a casa. Sereu responsables de les condicions de salut del vostre/a nen/nena, per la seva seguretat i de la resta de la comunitat educativa.

 Hem planificat aquesta distribució d’entrades i sortides, per tal d’evitar possibles aglomeracions al carrer. Per tant, procureu ser molt puntuals en l’horari indicat.

Cotxets


Les mesures exposades a continuació són molt rigoroses, però esperem que entengueu els motius ja que la prioritat màxima per a nosaltres, és garantir la seguretat i la bona salut dels vostres infants. Per això, cap persona aliena al centre podrà accedir-hi a l’hora d’entrar i sortir els i les nens i nenes. Seguirem el següent protocol fins que la situació canviï.

Només podrem acollir cotxets pels alumnes de P0 i P1 i sempre que sigui totalment imprescindible el fet de deixar-los a l’escola. Hauran de ser tipus paraigua o de passeig i poc voluminosos. A més a més, no podran portar cap bossa, plàstic per la pluja, cistelles externes, etc….. penseu que es tracta de manipular els menys objectes possibles.

Els haureu de tancar fora de l’escola i deixar-los a l’espai habilitat. La persona que serà a l’entrada, serà l’encarregada d’agafar-lo, deixar-lo a la zona preparada per a la desinfecció de les rodes i el cotxet en general. Després els deixarà en un lloc segur. A la sortida, us entregarem el cotxet abans de donar-vos al nen o nena.

Hauran d’anar perfectament marcats amb el nom i cognoms de l’alumne i classe a la qual pertany.

Pel que fa als infants de P2, no podrem acollir als cotxets per manca d’espai, fet del qual ja esteu informats. Només els podrem guardar si és una necessitat extrema i puntual. En aquest cas, ho haureu de comunicar a direcció.

Una mestra de referència per a ells i elles sortirà a la porta i anirà agafant els infants. Entenem perfectament que vulgueu entrar amb els vostres fills i filles, tal com s’ha fet fins ara, però la normativa sanitària i la situació actual no ho permeten.

Totes les persones que formem part de Petit Aloma, l’equip docent i directiu, desitgem que el curs 20-21 es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat possible. Farem molts esforços per tal que tot surti bé i que els vostres fills i filles gaudeixin de l’escola, siguin feliços, aprenguin i es mantinguin sans.

Bon curs a tothom!!!!!!