La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Extraescolars

Un plus de creativitat i coneixements

A continuación disposeu les extraescolars dirigides als més petits

Estimulació musical primerenca per a Educació Infantil

OBJECTIUS DIDÀCTICS: 
El desenvolupament dels objectius es planteja a partir del descobriment i desenvolupament dels següents aspectes:

 

L’OÏDA:

 • Audició i memorització de cançons senzilles, sempre adients a la seva edat i al seu desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes.
 • Desenvolupament de la capacitat d’escolta, identificant sons, petits fragments, cançons, etc….
 • Desenvolupament de la memòria auditiva.
 • Distinció de diversos timbres (instruments musicals i altres sons)
 • Distinció entre soroll i silenci.
 • Distinció entre agut-greu i fort-fluix.

EL RÍTME:
Repetició per imitació (i posterior interiorització) d’esquemes rítmics senzills utilitzant els diferents timbres del seu cos, petits instruments de percussió i la seva pròpia veu.

 • Desenvolupament de la percepció i utilització del ritme, mitjançant jocs rítmics i cançons.
 • Interiorització del pols com a base del ritme musical.

LA VEU:

 • Reconeixement de la veu com a primer instrument musical
 • Interpretació de cançons adients a la seva maduresa, melodies senzilles i intervals possibles d’entonar per part del nen.
 • Potenciar la seguretat en el nen per tal que el seu òrgan vocal es desenvolupi.
 • Estimulació de l’aparell fonador amb temes tècnics on treballem la respiració, la pronunciació, la postura.

LA CREATIVITAT:

 • Desenvolupament de la fantasia o imaginació per a estimular la creativitat.
 • Afavorir la creativitat al desenvolupar les facultats emotives, despertant en el nen el desig d’expressar-se amb el seu cos davant d’un estímul sonor.

LA SENSIBILITAT MUSICAL:

 • Utilització de l’expressió de gestos, sons i moviments.
 • Dramatització dels estats d’ànim.

METODOLOGIA:
El curs està plantejat per a grups reduïts de 10 nens com a màxim. Són grups molts petits per a dur a terme una atenció molt individualitzada.
El mètode a emprar, es treballar amb la “pràctica” per a fer comprendre els conceptes teòrics, que mitjançant la varietat de jocs musicals, s’aconsegueix que el nen vagi assimilant i comprenent els conceptes teòrics.

El pla de treball, ha d’estar perfectament estructurat per sessions, ja que els nens han d’acostumar-se a un ordre de treball organitzat. Les sessions de treball consistiran en fitxes, cançons, jocs i activitats diverses.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT:
– Observació de les capacitats personals.
– Expressió vocal.
– Aspectes motrius i moviment corporal.
– Aspectes expressius.
– Llenguatge musical.

Informació i/o sol·licitud d'activitat extraescolar

13 + 13 =

– TOTES LES ACTIVITATS SÓN QUADRIMESTRALS
– NO ES PODRÀ DONAR DE BAIXAR CAP ALUMNE-A EN AQUEST PERÍODE
– ELS GRUPS ES TANCARAN QUAN S’ARRIBI A UN MÀXIM DE 10 ALUMNES
– EL DIA I HORARI DE GRUP PODRÀ SER MODIFICAT EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA