La nostra escola infantil de primer cicle I d’iniciativa social participa en les sol·licituds de subvenció quan són convocades pels diferents estaments de l’Administració: DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Petit Aloma

50 anys creixent junts

Qui som

PETIT ALOMAésuna escola infantil amb llarga experiència, ja que estrobaalmóndel´educaciódes de l’any 1969, és la “germana petita” dels centres ESCOLA ALOMA (ed. Infantil, primària i secundària) i SANTAPAU-PIFMA   (Batxillerat, Cicles Formatius)

El nostre centre basa la seva línea de treball en la formació global del nen-a, en la seva capacitat  d’aprendre a partir de la manipulació, l’experimentació, l’exploració i els sentiments.

Oferint la tranquill.litat que busqueu el temps que no podeu estar amb el vostre fill-a, acompanyant-lo en el seu desenvolupament personal, amb un clima i tracte familiar. Perquè,  el que més estimem en el món són els fills-filles.

Línia educativa

 • Estimular el desenvolupament integral dels nens i nenes.
 •  Preparar-los per a la vida, que tinguin conciència de les seves capacitats sensorio-motores i de la seva creativitat. Que desenvolupin totes les possibilitats d’expressió, comunicació i aprenentatge intel.lectual.
 •  Afavorir el desenvolupament de l’autonomia personal i ordre, per poder estructurar el pensament.
 •  Adaptar-se a les capacitats i necessitats de cada alumne/a.
 •  Que cada alumne/a disposi del seu temps i el seu moment.  És necessari evitar les  pressions, presses i comparacions.
 •  Que l’aprenentatge sigui agradable per als nostres alumnes i que tinguin ganes d’avançar cada cop una mica més,
 •  Fomentant l’autoconeixement general a través del desenvolupament de l’educació emocional, afavorim la participació i l’autonomia de l’alumne en la millora de la convivència a l’aula.

Metodologia

SI VOLS RESULTATS DIFERENTS, NO FACIS CADA DIA EL MATEIX
A. Einstein

 • El joc és la base del nostre treball. Les aules s’organitzen per espais lúdics i d’aprenentatge. Oferim als nostres nens-nenes l’oportunitat de descobrir, explorar , investigar, comunicar i intercanviar. (Tot el material, tant lúdic com pedagògic, compleix la normativa vigent de seguretat i qualitat)
 • L’educador-a transmet amor i felicitat, mai els falta recolçament, estímul, tendresa, comprensió i reforç de les educadores.

PETIT ALOMA creu que sense la seguretat que proporciona un vincle afectiu adient, l’ensenyament és impossible.

 • L’entorn en el que es mou el nen/a és confortable i segur per tal d’afavorir el procés d’aprenentatge.
 • La nostra forma d’educar implica un treball comú amb  la família, la relació s’esdevé bàsica en el nostre treball.
 • La nostra educació respecta la individualitat de cada persona, els principis ètics de solidaritat, justícia, honestitat, sinceritat i respecte. I fomenta hàbits, partint de les pròpies experiències.

Ens comprometem a transmetre als nens i nenes els valors i hàbits necessaris i ensenyar-los un mitjà de vida que els permeti conviure , acceptar-se a sí mateixos i saber gaudir de l’amistat, l’amor, el coneixement, la salut, l’art, la música, la natura, així com conèixer les nostres tradicions i el folklore popular.

Com ho fem

Per aconseguir aprenentatges significatius partim d’una pedagogia activa, interactiva i integradora, seleccionant i triant en funció dels nostres principisels continguts de cada etapa evolutiva.

 • La llengua vehicular és el català, que juntament amb el castellà s’esdevenen les llengües maternes.
 • L’anglèss’introdueix a través del joc, la música I les activitats quotidianes, és el que es coneix com a mètode d’immersió.
 • Espais lúdics de treball.
 • Tallers multisensorials.
 • Músicaen viu: concerts setmanals.
 • Sortidesextraescolars.
 • Experiències compartides amb d’altres professionals I alumnat de les nostres escoles.
 • Pissarres interactives– mitjans audiovisuals com a font d’ensenyament/aprenentatge.
 • Formació contínua dels professionals.

Equip docent

 • Mestres-tutors: responsables del grup i interlocutors amb la família.
 • Mestres de reforç i auxiliars.
 • Equip psicopedagògic: psicòlegs, logopeda
 • Assessors i especialistes en temes de 1ª infància.